| מתנות שמיוצרות בקיום משותף וסחר הוגן

מתנות שמיוצרות במשותף על ידי יהודים וערבים,  ששומרות על עקרונות של סחר הוגן, יוצרות מקומות עבודה ושכר הוגן בחברה הישראלית