| מתנות שהוכנו ע"י אנשים עם צרכים מיוחדים

המתנה יוצרה על ידי אנשים עם צרכים מיוחדים